FAQ

Οι πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν το Ελληνικό Διαδίκτυο.

Ένα domain name ( όνομα Internet ) είναι μία λέξη που επιλέγουμε προκειμένου να μπορούμε με εύκολο τρόπο να συνδεθούμε με έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο. Η λέξη αυτή πάντα προσδιορίζεται περαιτέρω από μία κατάληξη που χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο την “περιοχή” του δικτύου στην οποία ανήκει. Έτσι, για τον χώρο ονομάτων με κατάληξη [ . GR ], ένα domain name θα έχει την μορφή onoma. gr και επισκεπτόμαστε τις σελίδες που του αντιστοιχούν γράφοντας σε κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης μια διεύθυνση της μορφής http://www.onoma.gr.

Μπορείτε να καταχωρήσετε ένα domain μέσω των αιτήσεων που θα βρείτε στις σελίδες στις οποίες αυτή την στιγμή βρίσκεστε ή μέσω κάποιου άλλου καταχωρητή.

Ένα domain είναι απλώς μια λέξη εάν δεν αντιστοιχεί σε κάποια ή κάποιες ΙΡ (ηλεκτρονικές διευθύνσεις), στις οποίες θα υπάρχει περιεχόμενο. Για να γίνει η αντιστοίχηση της λέξης που επιλέξατε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αυτές χρειάζεται η δήλωση εκ μέρους σας τουλάχιστον δύο μηχανημάτων τα οποία λειτουργούν σαν “εξυπηρετητές” ( name servers ) και τα οποία αναλαμβάνουν να αντιστοιχήσουν την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, την φυσική δηλαδή παρουσία των σελίδων σας στην λέξη που διαλέξατε.

Τις πληροφορίες αυτές οι οποίες δηλώνονται στην αίτηση καταχώρησης εκεί όπου ζητάει τους nameservers, σας διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου ( provider ) που εσείς έχετε επιλέξει. Η Promopen είναι σε θέση να σας προσφέρει χώρο στον ιδιόκτητο server της μέσω κάποιων πακέτων φιλοξενίας που φαίνονται αναλυτικά απο εδώ.

Το κόστος κάθε ονόματος εξαρτάται από τον καταχωρητή στον οποίο επιλέγετε να καταθέσετε την αίτηση εκχώρησης. Τα τέλη ορίζονται αποκλειστικά από τον καταχωρητή. Για ονόματα τα οποία κατατίθενται απευθείας στο μητρώο, το κόστος αλλάζει ανάλογα με την επιλογή σας στο θέμα του καταχωρητή. Η promopen είναι εγκεκριμένος καταχωρητής και είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσει για όλα τα ονοματα με την κατάληξη .gr αλλά και εξωτερικού εφόσον ζητηθεί.

Τα χρήματα αυτά σας εξασφαλίζουν την εγγραφή του ονόματος σας στο μητρώο ονομάτων του [ .GR ], την πραγματοποίηση για λογαριασμό του χρήστη της διαδικασίας εκχώρησης προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από το ΙΠ-ΙΤΕ, καθώς και την ενημέρωση του κεντρικού name server του [ .GR ] για τα στοιχεία του ονόματος σας, η οποία είναι απαραίτητη για την λειτουργία του και την παρουσία του στο διαδίκτυο.

Υπηρεσίες τέτοιας μορφής παρέχονται από τους Internet Service Providers έναντι ανάλογου κόστους. Το τέλος καταχώρησης σας παρέχει μόνο το όνομα που επιθυμείτε και την φιλοξενία των στοιχείων στον κεντρικό name server του [ .GR ]. Μέσα στις υπηρεσίες μας είναι η φιλοξενία των ιστοσελίδων σας.

υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και άλλος που να χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα, με την ίδια κατάληξη;” open=”no” class=”” id=””]

υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και άλλος που να χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα, με την ίδια κατάληξη;” open=”no” class=”” id=””]

Το Τμήμα Διαχείρισης Ονομάτων ( GR – Hostmaster ) είναι δηλαδή συνολικά υπεύθυνο για τις καταχωρήσεις που γίνονται με κατάληξη [ .GR ] και κάθε καταχώρηση στην βάση δεδομένων που διατηρεί εξασφαλίζει την μοναδικότητα του ονόματος που έχετε επιλέξει, όσον αφορά στα ονόματα με την κατάληξη που διαχειριζόμαστε.

Έτσι, το onoma.gr είναι διαφορετικό από το onoma.com ή το onoma.de, τα οποία δεν αποκλείεται να υπάρχουν και να λειτουργούν, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει δεύτερο onoma.gr . Τα ονόματα εκχωρούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εγγράφονται στο μητρώο σαν εκχωρημένα (registered).

Ανοίγοντας μια νέα αίτηση καταχώρησης θα δείτε την επιλογή REGISTER A DOMAIN NAME. Κατά λέξη μεταφράζοντας REGISTER σημαίνει “καταχωρώ”, όρος που στην Ελλάδα δεν αντιστοιχεί πλήρως στην διαδικασία για να αποκτήσετε το όνομα που επιθυμείτε, είναι όμως ο διεθνής όρος για την απόκτηση domain name.

Στην Ελλάδα, ισχύει η έννοια “εκχώρηση”, καθώς τα ονόματα εκχωρούνται στον χρήστη μετά από σχετική προσωπική διοικητική πράξη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Μπορείτε να διατηρήσετε ένα όνομα το οποίο δεν περιέχει DNS πληροφορίες (ή δεν απαντάνε για αυτό οι δηλωμένοι nameservers, δεν έχει αρχείο ζώνης) και άρα είναι ανενεργό, για μέγιστο διάστημα δύο ετών.

Το όνομα σας θα είναι ενεργό εντός τριών ωρών από την στιγμή που ο καταχωρητής που επιλέξατε εισάγει την αίτηση σας στο ηλεκτρονικό σύστημα του μητρώου. Η εισαγωγή στο σύστημα του μητρώου επιβεβαιώνεται με την αποστολή από το μητρώο προς τον καταχωρητή ενός μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου που συνοδεύεται και από την ακριβή ώρα παραλαβής της αίτησης σας.

Το όνομα δεν ενεργοποιείται αν δεν είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις εκχώρησης που ορίζονται στην απόφαση 268/73 της Ε.Ε.Τ.Τ.. Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιείται μόνο κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Ε.Ε.Τ.Τ..

Η αίτηση σας γίνεται αρχικά δεκτή υπό την αίρεση της υπογραφής της ανάλογης υπεύθυνης δήλωσης και της καταβολής του σχετικού τέλους καθώς και της τελικής απόφασης της ΕΕΤΤ που αφορά στην εκχώρηση του συγκεκριμμένου ονόματος. Όταν λοιπόν γίνει αρχικά δεκτή, η αίτηση περνάει σε κατάσταση κράτησης (PENDING CREATE) και το όνομα εάν έχει δηλωμένα τεχνικά στοιχεία αρχίζει να λειτουργεί εντός τριών το αργότερο ωρών από την στιγμή που βρίσκεται στην κατάσταση αυτή.

Ο χρήστης του ονόματος αναλαμβάνει την ευθύνη για την λειτουργία του ονόματος αμέσως μόλις αυτό περάσει σε κατάσταση PENDING CREATE. Ονόματα που βρίσκονται σε κατάσταση PENDING TO BE REJECTED (από αυτόματη απόρριψη ή λόγω αρνητικής έκθεσης από τον καταχωρητή) δεν λειτουργούν και η ΕΕΤΤ θα αποφασίσει για την τελική τους απόρριψη ή την εκχώρηση τους ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό αυτόν.

Η υποβολή από την πλευρά σας του τέλους καταχώρησης και η γνωστοποίηση στο ΙΠ-ΙΤΕ του γεγονότος αυτού σημαίνουν την αποδοχή των όρων που διέπουν τις εκχωρήσεις ονομάτων, όπως αυτοι περιγράφονται στην σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ 268/73 της 25-11-2002 και στις εκάστοτε τροποποιήσεις της.

Το όνομα εκχωρείται στα στοιχεία που έχετε δηλώσει με ηλεκτρονικό τρόπο. Οποιοδήποτε λάθος στα στοιχεία ή η μη καταβολή του τέλους μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της εκχώρησης.

Η μόνη πραγματική λύση είναι να δημιουργήσετε καινούργια e-mail account. Επειδή όμως στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί κανένας να ενημερώσει για την αλλαγή της διεύθυνσης του όλους τους φίλους, συνεργάτες και πελάτες, όλο το βάρος πέφτει στον ISP που επιλέξατε να σας φιλοξενεί τις σελίδες σας. Όσο ποιο ευαισθητοποιημένος είναι με το πρόβλημα που λέγεται spamming τόσο το καλλύτερο για εσας. Η Promopen έχει θωρακίσει τον mail server της με ποικίλους τρόπους, αποτελλώντας μια απο τις ποιο σοβαρές και αξιόπιστες λύσεις στον Ελλαδικό χώρο.

Με την κατάθεση της αίτησης σας, ζητάτε την εκχώρηση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προς εσάς του ονόματος που επιλέξατε, πραγματοποιείτε δηλαδή μια αίτηση προς το Ελληνικό Δημόσιο. Δεν καταθέτετε πλέον κανένα δικαιολογητικό πέραν της ηλεκτρονικής αίτησης.

Από την στιγμή της κατάθεσης της αίτησης σας στο σύστημα της Promopen μετράει ο μέγιστος χρόνος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που έχετε για να καταβάλετε το τέλος και κυρίως για να ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την καταβολή του τέλους αυτού (αποστολή του αντίγραφου κατάθεσης με φαξ, ταχυδρομείο ή email). Εφόσον το ΙΠ-ΙΤΕ δεν έχει εμπρόθεσμα ενημερωθεί για την καταβολή αυτή, την έβδομη ημέρα ζητάει την απόρριψη από την ΕΕΤΤ της αίτησης που έχετε καταθέσει.

Διατηρούμε το δικαίωμα να δώσουμε αρνητική πρόταση εκχώρησης στην ΕΕΤΤ για οποιαδήποτε αίτηση φαίνεται να παραβαίνει τους κανόνες που ορίζει η απόφαση 268/73.

Τα ονόματα δύο (2) χαρακτήρων που επιτρέπονταν με βάση τις προγενέστερες διατάξεις του κανονισμού δεν μπορούν πλέον από την 1-1-2003 να καταχωρηθούν. Όσα από αυτά τα ονόματα δεν έχουν ολοκληρώσει ώς σήμερα την διαδικασία που τότε είχε οριστεί για την καταχώρηση τους, επιτρέπεται να την ολοκληρώσουν.

Επίσης, για κατάθεση αίτησης για όνομα το οποίο λήγει σε κατάληξη .gov.gr ή για την αλλαγή οποιουδήποτε σχετικού στοιχείου οι φορείς πλέον πρέπει να ακολουθούν την διαδικασία που ακολουθεί οποιοσδήποτε χρήστης.

Υπάρχουν και είναι σωστό να τις δείτε αναλυτικά για να μην απορριφθεί η αίτηση που θα καταθέσετε. Εφόσον επιθυμείτε να τις δείτε τώρα, πατήστε εδώ.

Λάθος. Κάθε χρήστης που ζητάει ένα όνομα δηλώνει ότι εν γνώση του δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων στο όνομα. Η δήλωση αυτή δεν εξασφαλίζει τα δικαιώματα σας, μπορεί όμως να οδηγήσει στην ακύρωση του ονόματος από την ΕΕΤΤ, τα Ελληνικά δικαστήρια ή κάποια μέθοδο διαιτησίας, εφόσον ο χρήστης δεν έχει δικαιώματα στο όνομα που ζήτησε. Η κύρια αρχή που ισχύει στον κόσμο των domain names είναι η αρχή της Χρονικής Προτεραιότητας (First Come – First Serve).

Σύμφωνα με την απόφαση 268/73 της Ε.Ε.Τ.Τ. δικαίωμα για απεριόριστο πλήθος καταχωρήσεων έχουν όλες οι εταιρείες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ το ίδιο ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα υπηκοότητας.

Οι μεταβιβάσεις ονομάτων επιτρέπονται. Επικοινωνήστε με τον καταχωρητή σας για να παραλάβετε τα αντίστοιχα έντυπα μεταβίβασης.

Μηχανή αναζήτησης είναι ενα πρόγραμμα που αναζητά ότι πληροφορία χρειάζεστε σύμφωνα με τις λέξεις που πληκτρολογείτε. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει να βρίσκεστε ψηλά σας αποτελέσματα, όμως σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την θέση σας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Προσοχή σε όσους υπόσχονται να βρίσκεστε στις πρώτες θέσεις. Η όλη διαδικασία απαιτεί πολύ χρόνο και αρκετές εργατοώρες.

Υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες που μπορούν να αυξήσουν την κίνηση στην ιστοσελίδα σας. Οι πιο συμφέρουσες είναι πέζοντας με τις λέξεις κλειδιά και δηλώνοντας σε μηχανές ή vortal που έχουν να κάνουν με την θεματολογία ή το αντικείμενο γενικότερα του site σας, με ανταλλαγή διαφημιστικών μηνυμάτων (banner) ή προτεινόμενων ιστοσελίδων. Η Promopen είναι σε θέση να σας συστήσει μεθόδους κάνοντας μια έρευνα για εσάς. Σας προτείνει λύσεις που θα σας αυξήσουν την κίνηση, εγγυημένα.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί hosting provider. Προσέξτε πολύ τις υπηρεσίες τους, συγκρίνετε με τους υπόλοιπους συγκρίνοντας όχι το πλήθος αλλα την ύπαρξη αντίστοιχων υπηρεσιών. Να αντιμετωπίσετε με μεγάλη επιφύλαξη την πολύ χαμηλή τιμή. Είναι πολύ βασικό να υπάρχει απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Συνήθως όταν σας δίνουν πολλά e-mail και πολύ χώρο δεν έχετε απεριόριστη κίνηση. Πλην των πολύ μεγάλων ISP υπάρχουν και αρκετοί μικρότεροι και ευέλικτοι, όπως η Promopen. Μάθετε πληροφορίες για τον provider που ενδιαφέρεστε, αν έχετε συνεργάτη, πελάτη ή φίλο σας που φιλοξενείται είδη, μάθετε αν έχει προβλήματα.

Η ταχύτητα εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Ο βασικότερος είναι το πως είναι σχεδιασμένη η σελίδα. Υπάρχει περίπτωση να κάνουν το ίδιο ακριβώς site 2 διαφορετικές εταιρείες, να φιλοξενείται στον ίδιο webserver και να παρουσιάζεται αισθητή διαφορά στην ταχύτητα. Επίσης μεγάλο ρόλο παίζει και ο τρόπος σύνδεσης σας ( Dialup, ISDN, DSL ). Σε αρκετές περιπτώσεις ειδικότερα Multimedia περιεχομένου παίζει ρόλο και το ίδιο σας το μηχάνημα ( αν πρόκειται π.χ. για video ή flash animation ). Τελος αν το ίδιο το Ίντερνετ, o server που φιλοξενείται το site που επισκέπτεστε ή το εσωτερικό σας δίκτυο έχει μεγάλη “κίνηση” είναι σίγουρο ότι θα παρουσιάζεται μείωση της ταχύτητας. Web site που έχετε είδη επισκεφτεί “κατεβαίνουν” πολύ γρήγορα γιατί έχουν αποθηκευτεί πληροφορίες τους στον σκληρό σας δίσκο και ουσιαστικά τρέχουν “τοπικά”. Προσέξτε το πολύ όταν σας δειγματίσει εταιρεία σχεδιασμού το site σας. Αδειάστε τα temporary internet files και κάντε προεπίσκοπηση του site σας.

Δοκιμασμένη συνταγή.

Καλέστε μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

  • +30 6945496061

Εγγραφείτε και λάβετε δωρεάν μελέτη SEO για το website σας

ΕΓΓΡΑΦΗ

(Δεν θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε κανέναν)